Ostutingimused

avaruosad.ee võtab tellimusi vastu järgmistel viisidel:
-  telefoni teel: (+372) 56 282 882
-  saates tellimus elektronposti aadressile: info@avaruosad.ee
-  saates tellimus Skype´i kaudu: avaruosad
-  aadressil: Katusepapi 35, Tallinn 11412

Kuidas ma tasun arve, mis ületab 200.- EUR, kui mul pole ID-lugejat, ID-kaardi või mobiil-ID?
-  omanda ID-lugeja, ID-kaart või mobiil-ID. See on väga mugav ja lihtne.
-  tee ülekanne lähimas pangakontoris.
-  tasu arve osade kaupa (märkides ülekandes vastava selgituse).
Lisateavet ID-seadmete kasutamise ja registreerimise kohta saab lugeda siit: www.id.ee

1. Üldtingimused
1.1. Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda.
1.2. Ostja kohustused vormistada tellimus, mis sisaldab kauba täpset kirjeldust, kauba numbrit tootja kataloogi järgi või kõiki sobiva Kauba leidmiseks vajalikke auto andmeid (auto VIN-kood, tüüp ja mootori number, konditsioneeri olemasolu (mitteolemasolu), käigukasti tüüp ja number, kere komplektatsioon jne.) Tellides iseseisvalt, ilma müüjaga konsulteerimata võtab ostja endale vastutuse valitud kauba vastavuse eest.
1.3. Pärast tellimuse vormistamist kaupa ei broneerita. Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui kokkulepitud ettemaksusumma on laekunud e-poe avaruosad.ee arvele.
1.4. Ostja ja avaruosad.ee vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda Harju maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.
1.5. avaruosad.ee-ga vaidluse tekkimisel on tarbijal samuti õigus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole, milleks on tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjoni kontaktandmete ja vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusreeglitega on võimalik tutvuda komisjoni veebilehel aadressiga www.komisjon.ee. Menetlus tarbijavaidluste komisjonis on tasuta.

2. Hind
2.1. Kõik hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.

3. Tasumine
3.1. Klient on kohustatud enne arve tasumist kontrollima ja veenduma, et kõik maksekorralduses märgitud andmed vastavad tegelikkusele ja tegelikult tehtud tellimusele. Tasumise tähtaeg on 5 tööpäeva alates tellimuse vormistamisest. Tellimuse täitmine algab pärast avaruosad.ee arvelduskontole vastava summa laekumist. Kui nimetatud tähtaja möödumisel jääb arve tasumata, tühistatakse tellimus automaatselt.

4. Kohaletoimetamine
4.1. Kohaletoimetamine on Eesti piires TASUTA, kui saadetise summa ületab 50.- EUR.
4.2. Sõltuvalt kaubast toimub kohaletoimetamine kullerteenustega Eesti Post, DPD Post, OSC Post või SmartPost.
4.3. Kaup toimetatakse kohale 1-5 tööpäeva joolsul, kuid mõnikord võib võtta veidi rohkem aega postiteenuste viivituse tõttu.
4.4. Eesti-Soome Pakk kuni 30 kg. Kui üks pakk on üle 30kg siis lisandub lisatasu. Kui pakid ületavad gabariite siis lisandub lisatasu. Keredetailid, rehvid, katuseboksid ja muud.
4.5. Kui kaupa ei ole laos, siis võib kohaletoimetamine võtta rohkem aega. Sellisel juhul teavitab avaruosad.ee sellest viivitamatult ostjat.

5. Pakend
5.1. avaruosad.ee  soovitab kauba originaalpakendit alles hoida juhuks, kui tekib vajadus garantiiteeninduseks.
5.2. Kaubalt ja selle pakendilt ei tohi eemaldada seerianumbrit või muid kauba identifitseerimiseks vajalikke tähiseid.

6. Ostja õiguskaitsevahendid ja lepingust taganemine
6.1. Lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral saab ostja tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, s.h. nõuda kohustuse täitmist (asja parandamist või asendamist), nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust, alandada hinda.
6.2. avaruosad.ee vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas asja ostjale üleandmise (juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku) ajal. Tarbijalemüügi puhul vastutab avaruosad.ee asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul asja üleandmisest ostjale (pretensioonide esitamise tähtaeg). Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et 6 kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
6.3.Ostjal on õigus taganeda ostu-müügi lepingust 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Klient peab teavitama sellest avaruosad.ee aadressil info@avaruosad.ee.
6.4. Lepingust taganemise korral kohustub ostja kandma kauba tagastamisel tekkivad postikulud suuruses kuni 10.- EUR, välja arvatud juhul, kui tagastatav kaup ei vasta tellitule.
6.5. Lepingust taganemisel tuleb ostetud kaup viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul) tagastada.
6.6. avaruosad.ee pakub ostjale teise soovitud kauba vastu vahetamise võimalust koos tellimuse hinna ümberarvestusega või tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmist kliendi arveldusarvele. (Antud punkt kehtib ka juhul, kui soovitud kaupa ei ole laos). Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult sellele arveldusarvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul pärast kliendi avalduse saamist.

7. Kauba tagastamine
7.1. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis:
7.1.1. kui selgub, et kaup on kasutatud, juhindub avaruosad.ee mõistlikkuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks;
7.1.2. ostja peab kauba originaalpakendi avama ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kui pakend on avamatu, siis peab tagastatav kaup olema originaalpakendis;
7.1.3. kaubal peavad olema kõik tehasekleebised, kaasa arvatud seerianumber.
7.2. 14-päevane ostust taganemise õigus ei kehti järgmiste kaupade puhul:
7.2.1. kaubad, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi või eritingimusi silmas pidades;
7.2.2. audio- ja videosalvestused ning tarkvara juhul, kui kasutaja on pakendi avanud ja/või toote aktiveerinud;
7.2.3. ajakirjad, raamatud ning muu perioodika.
7.3. Roolilatid, roolivõimendi pumbad, generaatorid, starterid, veovõllid ja pidurisuppordid müüakse ainult tingimusel, et klient jätab vana detaili(d) meile. Uue varuosa hinnast arvestatakse maha vana detaili maksumus juhul, kui see sobib tehases taastamiseks.

8. Garantii
8.1. avaruosad.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei tee seadmetele garantiiremonti. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti, avaruosad.ee  vahendusel maaletooja või vahetult tootjatehase kaudu.
8.2. Garantiiperiood algab arvele/saatelehele märgitud üleandmise hetkest. Tootja vastutab toote eest kuni 6 kuu või ajavahemik, mis kulub asjaga kuni 15`000 kilomeetri.
8.3. Garantiihoolduse aluseks on, avaruosad.ee  poolt väljastatud arve/saateleht, garantii talong ja vigastamata seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on autoriseeritud teeninduskeskuses või avaruosad.ee õigus tasuta garantiiremondist keelduda.
8.4. Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada kauplusesse.
8.5. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.
8.6. AK Varuosad OÜ ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

9. Garantii alla ei kuulu
9.1. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.
9.2.  Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.
9.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
9.4. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).
9.5. Kui kaup on vigastatud liiklusõnnetuses või mittevastava kasutamise tulemusena.
9.6. Kui rikked sõiduki kütusesüsteemis ja väljaheitegaaside süsteemis on tekkinud mittekvaliteetse kütuse kasutamisest (sh saastatud kütuse, etüleenbensiini või hooajale mittesobiva diiselkütuse kasutamisest).
9.7. Kui vigastused (sh silla- ja roolimehhanismi vigastused) on tekkinud ebatasasel teel hooletu sõitmise tulemusena või on seotud autodetailide saadud löökidega.
9.8. Kui on kuulda müra (krigistamist, vilistamist) pidurites.
9.9. Välised klaaside, korpuse ja valgustusseadmete vigastused.
9.10. Kuluvate detailide ja materjalide (õli, filtrite, kaitsete, pirnide jne.) puhul.

10. Garantii kohustused
10.1. Rikutud kaupa võetakse vastu ainult järgmiste dokumentide olemasolul:
10.2. Tellimus kauba paigaldamiseks ostja sõidukile, mille on välja andnud vastav autotöökoda või ametlik esindaja.
10.3. Tellimuse vorm peab sisaldama järgmisi andmeid:
10.4. Sõiduki registreerimisnumber.
10.5. Omaniku nimi ja perekonnanimi.
10.6. Sõiduki mark, mootori tüüp.
10.7. Konkreetse detaili paigaldamise tööd ja nende maksumus ja paigaldamisega seotud kohustuslikud ühendatud sõlmede ja agregaatide vahetamise tööd. Sõiduki VIN-kood (17 numbrist ja tähest koosnev kood, mis on märgitud sõiduki registreerimistunnistusele).
10.8. Maksedokument, mis kinnitab teenuste eest tasumist (kviitungi koopia).
10.9. Teenuse ekspertiisi kokkuvõte Kauba riknemiste põhjuste kohta.
10.10. Kõikide eelnimetatud dokumentide puudumine ja/või garantiidokumentide nõuetele mittevastav või vale (mitte täpne, vigadega, hooletu) täitmine võib olla põhjuseks garantiijuhtumi menetluse tagasilükkamiseks.

11. Poolte vastutus
11.1. avaruosad.ee  vastutab kliendi ja klient avaruosad.ee  ees käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
11.2. avaruosad.ee  ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida avaruosad.ee ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.

12. Isikuandmete kaitse
12.1. E-poes registreerimisel ja toodete tellimisel säilitab avaruosad.ee kõik kliendi isiklikud andmed (ees- ja perekonnanimi, tava- ja elektroonilise posti aadressid, kontakttelefon) ja informatsiooni sooritatud ostude kohta. Kõiki tellimuse vormistamise käigus kliendilt saadud andmeid käsitleb avaruosad.ee kui kliendi isikuandmeid ja töötleb neid kui konfidentsiaalset informatsiooni kooskõlas isikuandmete töötlemise seadusega tõhusama tellimuste planeerimise ja tarbimisharjumuste analüüsimise otstarbel. avaruosad.ee ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud kaupade kohaletoimetamise organiseerimiseks minimaalselt vajalikud andmed.
12.2. Kliendil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mis on avaruosad.ee käsutuses, ja keelata nende edaspidist töötlemist.
12.3. Kodeeritud andmete edastamise kanali kasutaminе avaruosad.ee ja pankade vahel garanteerib, et ükski kõrvaline isik, sealhulgas avaruosad.ee, ei saa ligipääsu kliendi isiklike pangarekvisiite juurde.